Influencer Marketing

25/05/2020

Ngoài cơ hội trở thành Creator chuyên nghiệp trong lĩnh vực Game & Giải trí. HQ Group còn giúp các bạn trẻ phát triển toàn diện về mặt hình ảnh, trở thành người ảnh hưởng (Influencer) hoặc người định hướng (KOLs) cho nhóm đối tượng cụ thể. Trở thành đại diện hình ảnh, đại diện thương hiệu cho các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và đơn vị phù hợp với định hướng hình ảnh cá nhân.

 

HQ Group là cầu nối giữa doanh nghiệp với Creator, cộng đồng dựa trên mục tiêu phát triển và hình ảnh doanh nghiệp. cùng với đó HQ Group sẽ đồng hành định hướng xây dựng chiến dịch truyền thông lan tỏa độ nhận diện hình ảnh cho doanh nghiệp một cách rộng rãi hướng tới định vị thương hiệu doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng gián tiếp tăng doanh thu.

 

Cung cấp các dịch vụ đến doanh nghiệp dựa trên hệ thống Influencers/KOLs thuộc sự quản lý của HQ Group như Booking chụp ảnh, quay video quảng cáo, video viral, đăng bài hoặc livestream trực tiếp giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. 

 

HQ Group hỗ trợ tham gia trực tiếp sáng tạo và sản xuất nội dung phù hợp với định hướng doanh nghiệp và hình ảnh cá nhân của Influencers/KOLs.