Vô Lý Gaming

Vô Lý Gaming

Streamer

Trang cá nhân: 40.500 Follower

Fanpage: 43.500 Follower

Youtube: 134.000 Subscriber

Liên hệ hợp tác: booking@hqgroups.vn