LÃ LONG

LÃ LONG

Streamer

Trang cá nhân: 8.100 Follower

Fanpage: 500 Follower

Youtube: 119.000 Subscriber

Liên hệ hợp tác: booking@hqgroups.vn