Gà Cute Gaming

Gà Cute Gaming

Streamer

Trang cá nhân: 17.500 Follower

Fanpage: 18.700 Follower

Youtube: 1.600 Subscriber


Liên hệ hợp tác: booking@hqgroups.vn