Vô Lý Gaming

Vô Lý Gaming

Streamer


Trang cá nhân : 35.300 Follower

Fanpage: 8.900 Follower

Youtube: 103.000 Subscriber

Liên hệ hợp tác: booking@hqgroups.vn