NHƯ HEXI

NHƯ HEXI

Streamer/Singer

Trang cá nhân: 256.400 Follower

Fanpage: 1.096.000 Follower

Group FC Hexi: 11.000 Member

Youtube230.000 Subscriber

Tik Tok: 332.600 Follower

Liên hệ hợp tác: booking@hqgroups.vn