HẢI MÕM

HẢI MÕM

700.000 NGƯỜI THEO DÕI

Hello anh em
Mình là Hải Mõm và năm nay mình vừa tuổi trăng tròn =))
Mình thích màu hồng và ghét sự giả dối =))
-------------------------------

► Donate ủng hộ ly trà đá cho tớ tại đây : https://unghotoi.com/haimommm Hoặc https://streamlabs.com/godsofmouthoff...

► Facebook cá nhân của mình : https://www.facebook.com/tuilahaimom

► Group Hải Mõm Family : https://www.facebook.com/groups/HaiMo...

► Đóng góp ý kiến cá nhân tại hòm thư : GodsOfMouth@gmail.com